UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale
2007-2013

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Centru avansat de cercetari medicale si farmaceutice / CCAMF

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională


Valoarea finanţării nerambursabile este de 37 milioane lei (8,4 milioane Euro) şi ea a permis construirea unui centru de cercetări medicale cu o suprafată desfăşurată de 4.092,65 mp. Clădirea centrului de cercetare este o construcţie dezvoltată pe demisol, parter şi 3 niveluri ce vor încorpora, structurat pe etaje, spaţiile tehnice şi auxiliare, spaţiile pentru investigarea pacienţilor şi recoltarea de probe, spaţiile pentru cercetare, spaţiile pentru analiza şi elaborarea materialelor ştiinţifice, spaţii pentru asigurarea circulaţiilor orizontale şi verticale precum şi spaţiile pentru stocarea informaţiilor. Centrul este dotat cu peste 400 echipamente de cercetare/dezvoltare in 10 laboratoare de imunologie, cromatografie şi spectrofotometrie de masă, analize citologice, de biologie moleculară, genetică/genomică şi de explorări funcţionale avansate, bancă de celule, ADN şi plasme si va angaja personal calificat, cu expertiză în utilizarea infrastructurii.


placeholder image

Acreditare

Tehnologia de ultimă oră și abilitatea personalului de a o utiliza în mod optim, va permite acreditarea centrului de cercetare, în conformitate cu Federația Europeană pentru standardele imunogenetice. Laboratorul va fi în conformitate cu cele mai înalte standarde și va oferi, de asemenea, servicii de cercetare pentru alte instituții.
placeholder image

Obiectiv

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea capacității de cercetare-dezvoltare în domeniile medical și farmaceutic la nivelul județului Mureș și a regiunii CENTRU, prin înființarea unui Centru avansat de cercetări medicale și farmaceutice (CCAMF) care să asigure creșterea calității și performanței științifice în aceste domenii ca și parte a sistemului românesc de CDI, intensificarea activităților de cercetare pe plan internațional prin crearea de parteneriate și atragerea de cercetători, dezvoltarea stocului mondial de cunoaștere, precum și creșterea calității vieții prin descoperirea de soluții în domeniul sănătătii.

Thumbnail Image 1

Laborator de explorări funcționale

 • Electrocardiografie
 • Ecografie
 • Teste de stres

Detalii

Thumbnail Image 1

Laboratoare de cercetare

 • Imunologie celulară
 • Imunologie umorală
 • Cromatografie și spectrometrie de masă
 • Biologie moleculară/Genetică
 • Microscopie

Detalii

Thumbnail Image 1

Bancă de celule și plasme

 • Celule
 • Plasmă
 • Ser
 • ADN

Detalii

Thumbnail Image 1

Saloane

 • Mediu special pentru confortul pacienților
 • Monitorizare pe termen scurt

Detalii

Sistem de rezervare

>
>


Personal

Minodora Dobreanu

E:

Alina Scridon

E:

Claudia Bănescu

E:

Silvia Imre

E:

Simona Gurzu

E:

Despre CCAMF


Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş a câştigat finanţarea pentru construirea şi dotarea unui Centru de Cercetări Avansate Medicale și Farmaceutice, prin programul operaţional POS CCE/A2/O2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare).

 

Contactare


Adresă
Gh. Marinescu 38
Tirgu Mures, MS, 540139
Date contact
T: 0265 208 932
F: 0265 208 942
E: