Instruire tematica

În 2018, CCAMF organizează sesiuni lunare de instruire pe tehnici preanalitice, adresate doctoranzilor UMF Tg.Mureș. Prima instruire va avea loc vineri, 23 februarie 2018, orele 13.00 în sala de curs a CCAMF.