Regulament CCAMF (extras)

Dispoziţii generale

CCAMF are ca principal rol: asigurarea suportului logistic prin accesul la infrastructura de cercetare din dotare şi asigurarea de consultanţă de specialitate prin intermediul personalului angajat.

Avizul favorabil al unei Comisii de etică a cercetării ştiinţifice este obligatoriu înainte de începerea propriu-zisă a oricărui studiu experimental sau clinic, iar o copie a acestuia va fi reţinută la CCAMF

Organizarea CCAMF

CCAMF este organizat funcţional in cinci laboratoare

 • Laboratorul de Explorări Funcționale Neinvazive (LEF )
 • Laboratorul de Imunologie umorală şi celulară (IMUNO)
 • Laboratorul de Microscopie
 • Laborator de Cromatografie si Spectrometrie de Masă (CROMS)
 • Laboratorul de Biologie Moleculară-Genetică-Genomică (BIOMOL)

CCAMF este condus de un director-coordonator ştiinţific și de Consiliul Ştiinţific al Centrului de Cercetări (C.Ş.C.C)

Personalul permanent al CCAMF este alcătuit din cercetători, asistenţi de cercetare, biologi, farmacişti, tehnicieni, asistenți medicali, personal administrativ.

Personalul temporar este reprezentat de doctoranzi, masteranzi, studenţi, alţi cercetători invitaţi sau aflaţi în programe de mobilităţi în cadrul CCAMF

Funcționarea CCAMF

Accesul la CCAMF

Proiectele care au fost declarate câștigătoare în diferite competiții cu evaluare externă, nu vor beneficia de o nouă evaluare din partea C.Ş.C.C

Toate proiectele care beneficiază de alte surse de finanțare și care nu au fost declarate câștigătoare în cadrul unor competiții, vor fi evaluate de către C.Ş.C.C. Propunerea de proiect desfăşurat cu suportul CCAMF, va trebui să fie formulată în conformitate cu Anexa 03.

Pentru fiecare proiect care se desfășoară în cadrul CCAMF se va crea un Dosar al Studiului care să conțină cel puțin:

 • copia după Acordul Ferm de Colaborare și eventualele Acte Adiționale
 • protocolul de studiu, inclusiv diagrama Gantt de planificare a proiectului
 • copia după prima pagină a contractului de finanțare, sau copia după aprobarea de desfășurare a studiului eliberată de C.Ş.C.C.
 • aprobarea acordată de Comisia de Etică a cercetării
 • copia consimțământului informat, semnat de fiecare pacient participant la studiu.
 • pentru membrii echipei proiectului care doresc să utilizeze în mod independent echipamente din dotarea CCAMF: copii după diplome, atestate, stagii de perfecționare, care dovedesc capacitatea acestora de a utiliza echipamentul sau recomandarea și asumarea răspunderii tutorelui proiectului.

Pe baza acestor documente se va întocmi o listă cu persoanele care pot utiliza echipamente din dotarea CCAMF în mod independent și cu echipamentele la care aceste persoane pot avea acces.

Posibilitatea de programare

Programările în vederea realizării de activități în cadrul CCAMF vor fi posibile doar după semnarea Acordului Ferm de Colaborare și după întocmirea Dosarului Studiului și se vor face exclusiv prin platforma de programare on-line.

Fiecare investigator care dorește să beneficieze de infrastructura laboratorului va accesa site-ul CCAMF – secțiunea Programări utilizare echipamente (Booking system), unde se va înregistra folosind:

 • Numele și prenumele
 • Departamentul / Disciplina de care aparține
 • Calitatea de medic rezident, specialist sau primar (dacă investigatorul nu este medic rezident/specialist/primar în specialitatea Cardiologie/Neurologie/Medicină de Laborator/ Anatomie patologică/ Genetică nu va putea utiliza el însuși echipamentele din laboratoarele de specialitate, decât dacă posedă cunoştinţe dovedite prin diplome/atestate/stagii de perfecţionare sau la recomandarea şi asumarea răspunderii tutorelui proiectului)
 • Tutorele de proiect (dacă este cazul – conducătorul de doctorat, coordonatorul lucrării de licenţă, şeful laboratorului de cercetare etc.)
 • Sursa de finanțare (sursa din care se va asigura plata investigației – grant, fonduri doctorale, fondurile Disciplinei, etc.)

Downloads